Juridiske oplysninger

Juridisk hjemmeside operatør identifikation:

Concord Global Services GmbH
Repræsenteret ved general manager Ruud de Wildt
Karl-Nolan-Strasse 3
86157 Augsburg
Tyskland
Telefon: 0821 8003830
Telefax: 0821 80038320
E-Mail: mail@cgs.ag
Moms-nr .: DE 812023546
opført i handelsregistret af den lokale domstol Augsburg
Kommerciel register nummer – del B handelsregistret – 22564

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen giver en platform for out-of-domstol bilæggelse af tvister (OTB-platformen), der kan ses under http://ec.europa.eu/odr.